Overzicht cursussen

Alle cursussen in dit overzicht kunnen ook in-company georganiseerd worden, met de mogelijkheid tot het afstemmen van de cursusinhoud, de cases en de oefeningen op de eigen problematiek, en met vrije keuze van de software voor de oefeningen, en van de cursustaal (Nederlands, Engels, Frans of Duits).

Cursussen

Statistiek in de Praktijk

Ondersteunen van beslissingen via de klassieke statistiek en moderne alternatieven

Statistiek in de Praktijk - de essentie

Compacte versie van de 3-daagse cursus "Statistiek in de praktijk", de basis waarop andere cursussen verder bouwen.

Statistiek in de Praktijk - zelfstudie

Ondersteunen van beslissingen via de klassieke statistiek

Design of Experiments (DOE-I)

DoE voor de chemie en aanverwante industrien - Efficinte ontwikkeling van processen en producten; verkenning en optimalisatie

Design of Experiments - aanvullende cursus (DOE-II)

Categorische variabelen en Optimale Designs

Design of Experiments voor formuleringen

Een 2-daagse cursus over DOE voor formuleringen (bv. polymerblends)

NIR Calibratie

Spectroscopische regressiemodellen als alternatief voor lab analyses

Multivariate Data Analyse

Verwerven van informatie en inzichten via de analyse van grote hoeveelheden data

Statistical Quality Control (SQC)

Statistisch onderbouwde proces monitoring en controle: klassieke en nieuwe benaderingen.